Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Omaa yritystä perustettaessa on hyvä miettiä, onko yritystoiminta kannattavampaa toiminimellä vai laskutuspalvelun kautta. Yhtä oikeaa tapaa ei ole, ja usein valinta kevytyrittäjyyden ja toiminimen välillä riippuu täysin yrittäjästä itsestään. Tässä artikkelissa paneudumme kevytyrittäjyyden sekä toiminimellä toimimisen hyötyihin ja haittoihin.

Yrittäjyys, kuvassa nainen tekemässä töitä

Kuva: Pixabay.com Lisenssi: Public Domain, tekijänoikeudeton

Kevytyrittäjyys, mitä se on?

Kevytyrittäjä on laskutusyrittäjä, lyhyesti sanottuna. Kevytyrittäjällä ei itsellään välttämättä ole Y-tunnusta tai omaa yritystä, vaan hän laskuttaa palveluistaan laskutusyrityksen kautta. Laskutusyritykset hoitavat kevytyrittäjän yrittäjyydestä aiheutuvat kulut, kuten ennakkoveron ja yrittäjän eläkemaksun. Näin ollen kevytyrittäjä voi keskittyä työhönsä, eli palveluiden tarjoamiseen.

Kevytyrittäjinä toimii Suomessa tällä hetkellä noin kymmenentuhatta ihmistä, ja se on mahdollistanut yritystoiminnan harjoittamisen monille sitä aiemmin kaihtaneille ihmisille. Kevytyrittäjyys on vaihtoehto yritystoimintaa vasta pohtiville ihmisille, tai sivutoimisille yrittäjille, joiden yritystulot eivät kuitenkaan ole huomattavat.

Entä toiminimi? Kuinka se toimii?

Toiminimi on yrittämisen muoto, joka sopii hyvin pienimuotoista yritystoimintaa pyörittävälle, yksityiselle elinkeinonharjoittajalle. Toiminimellä toimiva ihminen onkin siis itsessään kävelevä yritys, sillä lainsäädäntö ei tässä tapauksessa erota yritystä ja elinkeinonharjoittajaa, vaan kyseessä on lakiteknisesti yksi ja sama asia.

Toiminimi on helppo perustaa, ja onkin sen vuoksi monien pienyrittäjien suosiossa. Toiminimellä toimivan yritystulot ovat henkilökohtaista tuloa, mutta myös yrityksen tappiosta vastataan henkilökohtaisella omaisuudella.

Mistä tiedän, kumpi soveltuu minulle paremmin?

Yritystä perustettaessa kannattaa pohtia, ovatko liiketoiminnasta kertyvät tulot tarpeeksi merkittäviä oman yrityksen perustamisen kannattavuuden kannalta. Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto, mikäli olet vasta kartoittamassa yritysideasi kannattavuutta, toimit sivutoimisesti yrittäjänä opintojen tai muun työn ohessa, tai yritystoiminta on satunnaista.

Kevytyrittäjyys houkuttaa monia, sillä kevytyrittäjänä vältät monet yrittämiseen liittyvät, päänvaivaa aiheuttavat laskennalliset toimet ja riskit. Se myös mahdollistaa itsensä työllistämisen riskittömämmin, kuin yrityksen perustaminen. Kevytyrittäjänä toimit laskutuspalvelun kautta, jolloin laskutuspalvelu hoitaa puolestasi kaikki työnantajamaksut. Kevytyrittäjänä toimit siis ikään kuin palkollisena. Laskutuspalvelu hoitaa puolestasi verojen pidätyksen lisäksi myös eläkemaksujen pidättämisen ja tilittämisen eläkeyhtiölle. Laskutuspalvelujen käyttö ei myöskään sido sinua mihinkään, joten palvelun käyttö ei aiheuta kuluja, mikäli laskutettavaa ei ole. Laskutuspalveluja vertailemalla löydät myös itsellesi sopivimman palveluntarjoajan.

Jos liiketoimintasi tuotto on pientä, voivat siitä aiheutuvat kulut syödä merkittävän osan tuloistasi, jolloin toiminimellä toimiminen ei välttämättä ole mielekästä. Toiminimellä toimivan elinkeinonharjoittajan on myös itse muistettava hoitaa kirjanpito, mikä saattaa muodostua pulmalliseksi, mikäli oma osaaminen ei kanna tarpeeksi pitkälle. Kirjanpidosta aiheutuvat kulut ovat myös toiminimiyrittäjän tilipussista pois.

Mikäli liiketoimintasi liikevaihto kuitenkin kasvaa merkittävästi, toiminimiyrittäminen saattaa tulla kyseeseen. Laskutuspalveluiden palvelumaksut tekevät suuren liikevaihdon kevytyrittämisestä kalliin vaihtoehdon. Myös palkkion siirtämisessä on hyvä tarkkailla erilaisia kuluja aiheuttavia tekijöitä, ja miettiä, olisiko yritystilille suoraan tilitettävä tulo parempi vaihtoehto välikäsien kautta kulkemiselle. Palkkion siirtämisessä onkin hyvä ottaa huomioon, että siirrosta aiheutuvat kulut ovat aina vastaanottavan tahon vastuulla.

Myös yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet voivat vaikuttaa päätökseen siitä, kumpi yrittäjyysmuoto soveltuu paremmin. Kevytyrittäjyys ei sovellu esimerkiksi päivittäismyyntiin keskittyvään yritystoimintaan, mutta esimerkiksi freelance-työssä toimiville palveluntarjoajille, kuten taiteilijoille, toimittajille tai kääntäjille kevytyrittäminen on toimiva ja riskitön ratkaisu.

Toiminimen ja kevytyrittämisen haittapuolet

Tietokoneen näyttö täynnä muistilappuja

Kuva: Pixabay.com Lisenssi: Public Domain, tekijänoikeudeton

Sekä kevytyrittämisessä, että toiminimiyrittämisessä on etunsa ja haittansa. Toiminimiyrittämisen suurimmat miinukset liittyvät kevytyrittämistä suurempaan vastuuseen omasta kirjanpidosta, kuten myös yrityksen tappioiden vaikutuksesta omaan, henkilökohtaiseen talouteen. Toiminimiyrittäjän vastuu oman yrityksensä asioiden hoitamisesta on suuri, ja vaikka yritystoiminnan aloittamiseen saatavaa tukea on tarjolla, saattaa tämä ylimääräinen työ tuottaa monelle stressiä ja unettomia öitä. Kirjanpitolain mukaan toiminimiyrittäjän on pidettävä harjoittamastaan elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa, joko itse tai ulkoistamalla kirjanpito tilitoimistolle.Toiminimiyrittäjänä myös saamiesi etuuksien määrä voi vaihdella, tai yrityksen pyörittäminen saattaa estää etuuksien saamisen täysin.

Kevytyrittäjänä välttyy näiltä vahvasti toiminimiyrittämiseen liitetyiltä kompastuskiviltä, mutta kevytyrittäminenkään ei ole täysin ongelmatonta. Kevytyrittäjyyteen liittyvät ongelmat koskevat kevytyrittäjän hankalaa asemaa lain silmissä. Työlainsäädännössä ei tunnisteta käsitettä kevytyrittäjä. Lain silmissä on vain yrittäjiä tai palkansaajia, jolloin esimerkiksi eläkemaksujen oikea kohdentaminen vaikeutuu. Vaikka kevytyrittäjä hoitaa eläkemaksunsa laskutuspalvelun kautta, on epäselvää, minne hänen maksamansa eläkemaksut kertyvät. Perinteisesti työnantajan on järjestettävä työntekijälle eläketurva, jolloin laskutuspalvelun palkkalistoilla olevan kevytyrittäjän asema jää epäselväksi. Ei työsuhteessa olevan, yrittäjänä toimivan henkilön vastuu eläkemaksujensa järjestämisestä on hänellä itsellään. Laskutuspalveluiden perimät viranomaismaksut eivät myöskään ole käyttäjilleen räätälöityjä, joten kevytyrittäjältä saatetaan periä hänelle täysin hyödyttömiä maksuja. Tämä onkin kevytyrittämisen haittapuolia.

Yritystoiminnasta haaveilevan on ennen yrityksen perustamista mietittävä halki monia asioita, joista yritysmuodon valitseminen on vain yksi tekijä. Yritystoiminnan aloittaminen ei koskaan ole täysin riskitöntä tai stressitöntä, mutta itselleen ja yritykselle sopivan yritysmuodon valinta tekee aloittamisesta helpompaa.

0

Vastaa